Vrij zoeken

Een zoekvraag bestaat uit één of meer delen van de vorm veldnaam: veldinhoud, bijvoorbeeld regest: verordening. Plaats de veldinhoud tussen aanhalingstekens als deze uit meer dan één woord bestaat, bijvoorbeeld regest: "deze verordening". Delen dienen gescheiden te worden door OR, AND of NOT, bijvoorbeeld regest: verordening AND kopregest: paarden. Binnen een veld kunnen AND, OR en NOT ook gebruikt worden, maar alleen als haakjes rond de veldinhoud worden geplaatst, bijvoorbeeld regest: (deze AND verordening).

* en ? kunnen als wildcards worden gebruikt, maar niet binnen aanhalingstekens, bijvoorbeeld regest: ver*en.

Bij datumvelden kan op een exacte datum worden gezocht, bijvoorbeeld actum_of_datum_uitvaardiging: d17851221. Ook zoeken op een periode is mogelijk: actum_of_datum_uitvaardiging: [d17861221 TO d17901201] en ook actum_of_datum_uitvaardiging: [d1786 TO d179010] Merk op dat in beide gevallen geen streepjes en vraagtekens in de datum staan, en dat deze vooraf wordt gegaan door de letter d. Er zijn nog meer mogelijkheden; zie de algemene Engelse handleiding voor een uitgebreide uitleg.

Beschikbare velden zijn (* betekent datumveld):
collectie vindplaats kopregest regest
wetgevende_instantie plaats_van_uitvaardiging actum_of_datum_uitvaardiging* paraaf
signatuur contrasignatuur zegel vorm
taal drukker drukplaats adviserende_instantie
geldingsgebied toezendende_instantie datum_toezending* uitvoerende_instantie
datum_ontvangst* datum_afkondiging* bijzonderheden

Zoekvraag

Zoekresultaten rangschikken op:
relevantie
datum

© 2004?2011 A.M.J.A. Berkvens
Colofon

HTML4.01